Avløysar i rullestol

Merete Aasen (15) let ikkje sjukdommen cerebral parese stoppe seg. I rullestol er ho avløysar heime på geitebruket i Jostedalen.