Retten er satt

De tiltalte kom nylig inn i salen en etter en, enkelte mer preget av stundens alvor enn andre.