- Vi skulle meldt fra

Gaia Trafikk tar selvkritikk på at Eli Valheims ulykke ikke ble meldt verken til trafikkleder eller politiet slik reglene tilsier.