Nekter kommunen nye låneopptak

Fylkesmann Svein Alsaker godtar krisebudsjettet til Bergen kommune, men nekter foreløpig alle låneopptak til nye prosjekt.