Lang vitneliste i retten

Sjøforklaringen etter «Rocknes»-forliset kan bli en tidkrevende affære.