Rekordvarm vår i 2002

Ny vår, nye sjansar. Likevel skal det svært mykje til for å slå den rekordflotte våren 2002.