Brann i lagerskur på Skolten

Røykdykkere tok seg ved 07.50-tiden inn i Skur 1 ytterst på Skoltegrunnskaien i Bergen. Massiv røyk veltet ut av bygningen. Brannfolkene slukket brannen etter kort tid.