- Svakare akutt-tilbod med Bufetat

Avdelingssjef Nils Askvik ved barnevernsvakta i Bergen er ikkje i tvil: Tilbodet til dei barna og ungdommane som må plasserast akutt, er blitt dårlegare etter at det statlege Bufetat overtok frå i fjor av.