Krever åpning av kollektivfelt

Byrådet krever at Statens vegvesen åpner kollektivfeltet i Bergen sentrum, fordi stengningen av Vaskerelven skaper lange bilkøer. Men Vegvesenet sier nei.