Skøytehalltomta på Finse vert friluftsområde

Fylkesmannen har stadfesta reguleringsplanen for Finse. Klagen frå hotellet Finse 1222 vart ikkje teken til følgje.