Kuttplan for kirkene

Bergen Kirkelige Fellesråd skal spare 10 millioner kroner. Tillitsvalgt frykter oppsigelser og stengte dører.