Spisser seg på spedbarns-psykiatri

Spedbarn og små barn under seks år blir stadig viktigere pasienter i psykiatrien. Avvikende atferd skal behandles tidlig.