Arbeider fikk svi, advokat gikk fri

Advokaten og anleggsarbeideren ble begge stanset av politiet i 126 km/t i Lærdalstunnelen. Politiet lot advokaten slippe unna med bot, mens det ble reist straffesak mot arbeideren.