Bergens nye drapsleksikon

— Drapene er en del av bergenshistorien. De forteller mye om samfunnsutviklingen, sier Monika Nordland Yndestad.