Analyserer foto av spor frå breen

Statens Naturoppsyn (SNO) skal no studere fleire foto av spor etter eit stort dyr på Jostedalsbreen. Eit følgje som gjekk på ski på breen fredag oppdaga spora.