- Vi må stoppe galskapen!

Appellen til Ågot Valle (SV) er klinkende klar: Terroren som Israel påfører palestinerne må stoppes.