Refs til sykepleieutdanningene

De aller fleste av landets 13.000 sykepleiestudenter går på et ikke-godkjent studium.