Nils Klim-prisen til språkforsker

Dag Trygve Treslew Haug mottok mandag Nils Klim-prisen, som blir delt ut til yngre nordiske forskere og består av 250.000 kroner.