Meir til kabelferje

Samferdselsutvalet i Hordaland går inn for å løyve 100.000 kroner pr. år over to år, slik at kabelferja mellom Duesund og Masfjordnes kan få utvida opningstid.