Tårnhus - og kraftverk

Et tårnhus på 22 etasjer som produserer mer energi enn det forbruker. Svein Kjelstrup Olsen har helt nye planer for Møllendal.