Ny jus-sensur

200 jusstudenter får ny sensur etter bråk med den nye karakterskalaen.