Vinner og tapere i pensjonsreformen

Tapere: Offentlig ansatte og folk som jobber deltid. Vinnere: Høytlønnede i private bedrifter uten tjenestepensjonsordninger.