• <b>NON GRATA:</b> Rita Tveiten (51) finn det merkeleg at Arbeidarpartiet ikkje vil gjera meir bruk av tidlegare statsråd Grete Knudsen. FOTO: HELGE HANSEN

Skamroser Grete Knudsen