Trekkjer jaktkort på direkten

Når Odda fjellstyre trekkjer villreinkort i år, skjer det på eit ope møte og med hjelp av storskjerm på puben Mercur 26. juli.