Klargjør for bossug i sentrum

Byrådet gir BIR grønt lys for å legge bossrør i alle åpne grøfter. Som første norske by kan Bergen få et sammenhengende bossug i sentrum.