Redningsskøyte i Ytre Sogn frå 2004

Ei splitter ny redningsskøyte mellom Bergen og Måløy skal gjere det tryggare å ferdast langs Vestlandskysten frå våren 2004.