Mista jobben seks gonger

Seks gonger har Hjørdis Haarstad mista jobben i Posten. Eit år blei ho overflødig to gonger. Men Hjørdis blir verande - i Posten.