Bergen tar i mot 600 flyktninger

Bergen kommunen skal ta i mot 600 flyktninger de neste tre årene, foreslår byrådet. Dette er i tråd med de ønsker Utlendingsdirektoratet har presentert for Bergen kommune.