Reduksjonar ved lokalsjukehusa

Krav om å spare 80 millionar kroner kan føre til store endringar i drifta av lokalsjukehusa i Sogn og Fjordane.