Bygges ferdig etter 30 år

Langt tilbake i forrige århundre, på 1970-tallet, ble søndre innfartsåre delåpnet for trafikk. 30 år etter blir veianlegget ferdig, - antakelig.