• MÅ UTVIDES: For en tid siden ble Bønes skilt ut som eget kirkesokn. Det betyr at den forholdsvis nye kirken må utvides med et nytt byggetrinn for å tilfredsstille kravene til soknekirke. Ifølge forslaget som legges frem for Kirkelig Fellesråd i neste uke, vil utvidelse koste 10 millioner kroner, og arbeidene bør gjennomføres i 2006 og 2007. <p/> FOTO: ØRJAN DEISZ

Vil bygge to nye kirker i Bergen

Kirkevergen i Bergen, Gunnar Wik, vil bruke 50 millioner kroner på å bygge nye kirker på Haukås i Åsane og Ytrebygda i Fana. Dessuten skal Bønes kirke utvides.