- Legedekningen er uforsvarlig lav

John Alvheim (Frp) mener legetilbudet til eldre på sykehjem er ekstremt dårlig. Han krever en nasjonal minstenorm for legedekning på sykehjemmene.