Helse Bergen vil bygge for 2,8 mrd.

I løpet av de nærmeste syv årene vil Helse Bergen bruke 2,8 milliarder kroner på nybygg og ombygginger.