Helsetilsynet gransker saken

For andre gang på kort tid skal Helsetilsynet undersøke om Sandviken sykehus har kontroll over pasientene sine.