Tryggere Vestlands-tunneler

Rundt halvparten av landets 952 veitunneler befinner seg i på Vestlandet. Vegdirektoratet mener det er tryggere å kjøre i dem enn ute på veiene.