Frykter for skoletilbud

På Kyrre skole i Bergen går elever som faller utenfor på andre skoler. Nå frykter lærere og elever at tilbudet blir redusert.