Stamvegen mindre livsfarleg

I løpet av to år omkom åtte personar på E16 mellom Voss og Trengereid, og ein vart invalidisert. I løpet av dei siste fire åra har det «berre» vore ei dødsulykke.