Høyre snur og sier nei til ny bompengering

Høyre er i ferd med å forlate sitt tidligere standpunkt om å bygge en ny, ytre bompengering rundt Bergen.