365 barn på 365 dager

365 dager, 365 barn, 365 bilder og tekster skal utgjøre den nye kalenderen for 1905. Som for eksempel Tobias og Matias sin skillingsvise fra 1905.