Innvoller på utflukt i Europa

Den eksplosive pakken med sauemager, fullstappet av innvoller, var på avveier i Nord-Europa i drøye to uker.