Flest dødsulykker i Hordaland

14 mennesker har mistet livet i trafikken i Hordaland hittil i år. Ingen andre fylker har hatt så mange trafikkdrepte i 2003.