Venter avklaring om Svartediksveien

Utbygger Ole Rakner venter at Fylkesmannen innen kort tid avgjør hva som skal skje i striden om Svartediksveien 23.