Steinras ut i Sandvinvatnet

Søndag kveld gikk et steinras over Lausasteintunnelen på Rv 13 mellom Odda og Røldal. Raset havnet i Sandvinvatnet.