Kreftregisteret finn ingen samanheng

Stor aldersvariasjon og 12 ulike kreftdiagnosar gjer at Kreftregisteret ikkje mistenkjer ei geografisk årsak til kreftdødsfalla på Skotaberg på Stord.