Holberg hjem til Wessel

På gamle trakter: Plutselig var Ludvig Holberg tilbake i Bergen, 250 år etter sin død, riktignok i Frode Rasmussens skikkelse.