Vil ikke forskottere Eikåstunnelen

Byrådsleder Monica Mæland har ikke sans for Arbeiderpartiets forslag om å bruke tomteselskapets inntekter til å forskottere Eikåstunnelen i Åsane.