Fikser både gudstjenester og kondomer

Kirkens Bymisjons virksomhet i Bergen spenner fra gudstjenester i Korskirken til utdeling av kondomer til prostituerte kvinner.