Vegdirektøren vil avskilta Rv. 7 i Hardanger

I Kvam er dei rasande. Rv. 7 langs Hardangerfjorden held ikkje mål lenger som «nasjonal turistveg», meiner Vegdirektoratet. Vegen skal difor avskiltast.