Mangler spansk - kommer ikke inn på jus

Siden studieinspektøren ved skolen ikke oppdaget at Johanne Eide (19) mangler c-språk, kommer hun ikke inn på jusstudiet denne høsten.