Tre innbrudd på fem uker

Foreningsbingoen opplevde to innbrudd på kort tid. Derfor investerte de i alarm og overvåkingskamera. Det ble montert i grevens tid.